Lean development och product oriented development börjar segla upp i popularitet. Det mångåriga fokuset på begreppet “agil” går mot ett avsmalnande. Så vad kan kan passa bättre än att lägga upp Product-Market-Fit trappan, som kanske en avslutande post på Cool Tool Café i denna form?

Inom lean product development pratar gärna Dan Olsen i sin bok https://www.amazon.com/Lean-Product-Playbook-Innovate-Products-ebook/dp/B00SZ638C8/ om en trappa med steg.

Stegen kan ses som en sorts pyramid bestående av två skikt, mellan vilka det finns en “balanserad förutsättning för en produkt”. Det nedre skiktet har lager med områden för produkten att bli behövd. Det övre skiktet har lager med områden att produkten skapas på ett sätt som förväntas av det nedre skiktet. Möts inte dessa skikt, blir produktens förutsättningar inte i balans.

<< Back to list all models
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *