Pm3 är en modell för förvaltningsstyrning och omfattar framförallt förvaltningsdelen (vidmakthållande och vidareutveckling) i en applikations livscykel. Jämför man exempelvis Scrum, är det en metod för ledning av iterativ / inkrementell applikationsutveckling och förvaltning, medan den inte alls behandlar applikationsdrift / operations.

Upphovsinnehavare till Pm3 finns här; https://pm3.se

<< Back to list all models
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *