Den moderna arkitekten har många strängar på sin lyra. Hen arbetar i en föränderlig roll. Hen levererar i en föränderlig IT miljö. Hen angränsar till traditionella styrmodeller medan förväntan på arkitekturs föränderlighet blir allt mer kortsiktlig.  
<< Back to list all models